Menu

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

„Уайлд Лунас EОД, ЕИК: 206024138, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, Ул. Слънце 1. наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,
и
Клиентите, на платформата за електрoнна търговия wildlunas.eu

 1. Общи условия

Чл. 1 Приложимостта на настоящите общи условия:

Настоящите Общи условия представляват споразумение със задължителна, обвързваща сила между ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛ във връзка с услугите, предлагани от „Уайл Лунас EОД”.

С разглеждането на страниците, сключването на договор между страните чрез възможностите на сайта, даването доброволно на лична информация, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА, както следва: wildlunas.eu, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва тези общи условия за обслужване.

 1. Данни за доставчика.

Чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на ДОСТАВЧИКА:

„Уайл Лунас ЕОД; Град Хасково; улица Слънце 1.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG206024138

Чл. 3 wildlunas.eu  e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет  wildlunas.eu, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата продукти, включително следното:

 • Да дадат личните си данни при извършване на онлайн поръчка от електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от в платформата wildlunas.eu;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори при получаване на доставката чрез наложен платеж с пощенски паричен превод на спедитор, избран от ДОСТАВЧИКА.
 • Да получават информация относно продуктите, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата wildlunas.eu.
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата wildlunas.eu.;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4 ДОСТАВЧИКЪТ в платформата www.wildlunas.eu  организира доставянето на продуктите и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона – по силата на потребителското или търговското право.

Чл. 5 Поверителност на личните данни

 • ДОСТАВЧИКЪТ обработва и предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да обработва личните му данни във връзка с използването на услугите на уебсайта.
 • С цел обслужване и изпълняване на потребителските поръчки, ДОСТАВЧИКЪТ  приема  следните лични данни:
 • име и фамилия
 • e-mail
 • телефон за връзка
 • адрес за фактура и доставка
 • Във всеки един момент, следващ първоначалната регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да промените гореизброените лични данни.
 • Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъдат използвани изключително и само за приемане и изпълнение на поръчки, връзка със същия в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на е-магазин на ДОСТАВЧИКА.
 • ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в изпълнение на национални и наднационални законови изисквания изброените Ви лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ да не бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
 • Потребителят не създава профил, а прави поръчка.
 • Дейността по събиране, обработване и съхранение на личните данни на потребителя, е регламентирана в Политиката за защита на личните данни на ДОСТАВЧИКА, която е публикуване на сайта за електронна търговия на същия.

Чл. 6 Поръчка на продукти онлайн

 • Всяка поръчка на продукт или услуга през системата на е-магазин на ДОСТАВЧИКА се разбира като изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите. Той е свързан със задължение за плащане от потребителя в условията на наложен платеж с пощенски паричен превод на спедитор, предложен от ДОСТАВЧИКА.
 • Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, както и в почивните дни, и в дните на официални празници.
 • За всяка поръчка се получава автоматизирано потвърждение по e-мейл.

Чл. 7 Цени

 • Всички цени са в лева с включен ДДС.
 • Цените на продуктите са показани без цената за доставка, за която можете да се информирате от следната страница www.wildlunas.eu.
 • Цените на продуктите, периодични промоции, оферти и покани се намират на разположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ в този сайт. Тяхното формиране и промяна е изключително право на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 8  Проблеми при изпълнение на поръчката

 • При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност вина на ДОСТАВЧИКЪТ, същият поема разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти.
 • При невъзможност за доставка не по вина на ДОСТАВЧИКА, поръчката се връща при ДОСТАВЧИКА за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 9 Доставка и получаване на продуктите

 • С изпращането на потвърждение за поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да заплати цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи.
 • Доставка на адрес: избира се в процеса на поръчка след попълване на точен адрес, имена, пощенски код, предпочитана дата на доставка и допълнителни инструкции.
 • Връщане
 • 4.1 Онлайн магазин WildLunas уверява своите клиенти, че в 14-дневен срок от датата на получаване, могат да върнат закупена стока, при условие че не е ползвана, НЕ Е ПРАНА, че е чиста, без странични миризми (като крем, парфюм или цигарен дим), придружена е с оригиналната опаковка, етикети.
 • 4.2 Ако не бъдат спазени описаните условия, искането за рекламация/връщане няма да бъде разглеждано!
 • 4.3 Куриерските разходи за рекламираната стока са за сметка на клиента.
 • 4.4 Сумите се възстановяват чрез изпращане на върнатата стока с наложен платеж, като разходите по пратката и НП са за сметка на Клиента.
 • 4.5 При рекламация се връща стойността на изпратената стока или се заменя по изботр на клиента.
 • 4.6 Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка

Чл. 10 Отказ от поръчка и връщане.

 • Онлайн магазин WildLunas уверява своите клиенти, че в 14-дневен срок от датата на получаване, могат да върнати при следните условия.
 •  че не е ползвана, НЕ Е ПРАНА, че е чиста, без странични миризми, придружена е с оригиналната опаковка, етикети.
 • Няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване;
 • Предоставена е и оригиналната фактура или поръчка, с която са получени продуктите;
 • Разходите по връщането на продуктите са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • В условията на алтернативен избор от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да се извърши: замяна на продуктите или възстановяване на стойността им Възстановява се стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, се възстановяват само лично на потребителя в срок до 14 дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен писмено за потребителския отказ на поръчката от потребителя или е достигнало известие от спедитора за същото.
 • Адрес за връщане на продукти съвпада с адреса на изпращане на упоменатите.

Чл.  11  Рекламации.

 • ДОСТАВЧИКЪТ е отговорен за всяко несъответствие на продукта с договореното.
 • При наличие на несъответствие по смисъла на чл. 11, ал. 1 от настоящите общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска писмено от ДОСТАВЧИКА да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
 • В рамките на един месец от получената писмена претенция на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да приведе продукта в съответствие с договора за продажба, когато същият не съответства на договора за продажба. При неоснователност на писмената претенция на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява писмено по електронната поща, дадена от ПОТРЕБИТЕЛЯ – относно неоснователността на претенцията.
 • ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възникнали нови дефекти, особено ако те са причинени от неправилна употреба.
 • ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при употребявани продукти за недостатъци, съответстващи на степента на употреба или износване на използвани продукти.
 • ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за използването на продукти след изтичането на посочения срок за годност.
 • ДОСТАВЧИКЪТ отговаря, че продуктът ще бъде годна за употреба през целия период на годност.
 • ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за повишената чувствителност или алергична реакция към доставените продукти.
 • ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя снимките на продуктите в електронния магазин. Те са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите. И промяната им не е основание за предявяване на претенция за рекламация по смисъла на чл. 11, ал.1 от настоящите общи условия.

Чл. 12  Спорове. Алтернативно решаване на спорове.

 • Страните се съгласяват да разрешават споровете на първо място доброволно. включително и чрез медиация.
 • При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, страните се съгласяват да го отнесат с към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП, упоменати и в чл.2, ал.3 от настоящите общи условия.

Чл. 13 Съдържание и авторски права.

 • Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от доставчика и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.
 • Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на доставчика или на неговите представители.
 • Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
Безплатна доставка над 150 лв.
Върни или замени до 14 дни
Сигурно и надеждно плащане
Количка0
Количката е празна.
Продължете пазаруването
0